doneer een boom

Steun doneer een boom

€1.793 van €2.500 opgehaald
Betaalmethode selecteren
Persoonlijke informatie

Totaalbedrag: €12,50

doneer een boom

Steun het platform

In Nederland worden er jaarlijks meer dan 600.000 bomen gekapt. Helaas worden er niet zoveel aangeplant. De gevolgen voor insecten en dieren zijn dramatisch. Ook het klimaat verandert meetbaar. Bomen dragen bij aan een mooi landschap, zorgen voor een goed leefklimaat voor mens en dier, voor CO2-reductie en voor schone lucht en verkoeling.

Het project ‘Doneer een boom’ heeft als onafhankelijk doel, geld te werven voor de investering in lokaal duurzaam groen. Daar waar financiële ondersteuning gewenst is of daar waar lokaal groene investering door omwonenden verlang wordt.

Met donaties aan ‘doneer een boom’ kunnen specifieke projecten gerealiseerd worden. Zoals een stenen winkelstraat, plein of parkeerveld voorzien van één of meerdere bomen. Daar waar mogelijk word geprobeerd donaties lokaal in te zetten. Dit heeft als resultaat dat de donateur emotioneel betrokken raakt bij de plaatsing van zijn of haar boom.

‘Doneer een boom’ zet zich in om overheden en projectontwikkelaars te stimuleren tijdens de initiatief fase te investeren in duurzaam groen. Met donaties aan het project ‘doneer een boom’ draagt u bij aan de ontwikkeling van dit platform, het investeren in netwerken en verwerven van nieuwe specifieke projecten.