DONEER EEN BOOM Lokaal en in jouw gemeente

Lever een positieve bijdrage aan het klimaat

1

Bomen zorgen voor schaduw en koelte

2

Bomen verminderen geluidsoverlast

3

Bomen zijn goed voor onze psychische gezondheid

blur-clouds-dawn-332133

Leefbare aarde

Begin bij jezelf, begin lokaal

In Nederland worden er jaarlijks meer dan 600.000 bomen gekapt. In de eerste plaats zijn de gevolgen voor insecten en dieren dramatisch. Maar ook verandert het klimaat meetbaar. Niet alleen dragen bomen bij aan een mooi landschap, ze zorgen bovendien voor een goed leefklimaat voor mens en dier, maar ook voor CO2-reductie en voor schone lucht en verkoeling.

Vandaar dat wij investeren in bomen. Hoe we dat doen? We planten bomen, beschermen en herstellen bestaande bossen en maken mensen bewust van het belang van bomen. Dichtbij huis, zodat je er zelf plezier van hebt.

Word partner van doneer een boom

en laat een boom planten in jouw gemeente

U bent eigenaar van een project of terrein. Het inrichten van het terrein is achterwege gebleven of heeft dringend aandacht nodig. Vandaar dat het plaatsen van één of meerdere bomen op uw terrein een belangrijke en/of positieve bijdrage gaat leveren aan het verbeteren van de directe leefbaarheid en klimaat.

Door middel van van het formulier onderaan deze pagina, meld u uw project bij ons aan. Na goedkeuring stellen wij samen met u de project pagina op en stellen het doelbedrag vast.
Via onze kanalen zal er voor uw project geadverteerd worden. Maar ook kunt u in uw directe omgeving ook wijzen op deze inzamelingsactie. Bijvoorbeeld via uw website of social media pagina's. Door middel van mensen in uw directie omgeving te benaderen kunnen zij u bij deze inzameling helpen. Al met al zullen zij een emotionele binding krijgen met de door hen, al dan niet deels, gedoneerde boom of bomen. Maar vooral met de bedoeling op uw terrein een prachtige en door de omgeving gesteunde boom te plaatsen.

Informatie voor Overheden

Doneer een boom zet zich in om overheden en projectontwikkelaars te stimuleren tijdens de initiatief fase te investeren in duurzaam groen.

Als wethouder, raadslid of ambtenaar, met als portefeuille de ruimtelijke ordening of natuur, kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met nieuwe aanvragen voor omgevingsvergunningen. En in het bijzonder het verlenen van een kapvergunning. Weliswaar heeft u in uw gemeente in een APV of in een andere verordening staan, dat er een herplantplicht wordt opgelegd of een investering in duurzaamheid en lokaal groen gestimuleerd wordt. Maar er zijn dan nog voorbeelden waarbij in de uitvoering van een terreinplan bezuinigd wordt op het planten of plaatsen van bomen. De kans is erg groot dat u daarmee in uw gemeente te maken heeft.

‘Doneer een boom’ zoekt project locaties waarbij het plaatsen van bomen achterwege is gebleven. Waar bij voorkeur aan projecten met een duurzaam, landschappelijk maar ook  maatschappelijk karakter steun wordt gegeven. Het investeren in lokaal groen is volgens 'doneer een boom' belangrijk omdat we bijdragen aan :

  • het waarborgen van landschapskwaliteit
  • het bevorderen van klimaatadaptatie
  • het bevorderen van biodiversiteit
  • het verhogen van CO2 reductie
Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor steun te bespreken!
landschap

Landschapskwaliteit

Bomen dragen bij aan de landschapskwaliteit. Vroeger was Nederland een echt bomenland in vergelijking met de meeste landen. Niet door de vele bossen die Nederland had, maar door de vele bomen in stad en landschap, strak geplant langs wegen en sloten, of verspreid in een park. Bomen zijn in het bijzonder een onmisbaar onderdeel van de landschapskwaliteit. Desondanks dragen bomenkap en ontbossing bij aan het veranderen van het bomenland zoals Nederland dat kende en daarmee afbreuk aan de landschapskwaliteit.

schaduw

Bomen zorgen voor schaduw en koelte

Bomen geven beschutting tegen zon, de wind die door de bladeren ritselt maakt het dat de onderliggende luchtlagen niet verwarmd worden. Waardoor er in de schaduw een heerlijke koelte ontstaat.

Een boom bespaard ook nog eens energie, want wist u dat één boom dezelfde koeling geeft als meerdere airconditioners?

biodiverstiteit

Huisvesting voor insecten, vogels en andere dieren

Zoals wij allemaal weten bouwen vogels er hun nesten. Maar weten wij ook dat er ruim 400 insecten leven van bladeren of van het hout? Op dezelfde wijze parasiteren sluipwespen weer van deze insecten. Vervolgens zijn de vruchten of zaden van een boom weer een belangrijke voedselbron voor bijvoorbeeld eekhoorns en vogels. Kortom: Een boom is een essentieel onderdeel in het bevorderen van biodiversiteit.

Lees meer: Biodiversiteit

CO2 reductie

CO2 reductie

Bomen maken een onvervangbaar deel uit van het leven op aarde. Zo heeft een boom om te groeien CO2, water en licht nodig. Dit wordt fotosynthese genoemd. Het koolstofdioxide wordt samen met waterstof in cellulose opgeslagen, waardoor het zuurstof als afval uitgescheiden wordt.

Uiteraard kunnen we stoppen met CO2 uitstoten, maar ook kunnen we starten met een CO2 reductie door veel groeiende bomen aan te planten.

Lees meer: Wat is CO2 eigenlijk?

Ambassadeurs gevraagd

Doneer een boom is op zoek naar Ambassadeurs!

Ben jij of ken jij iemand die in aanmerking wil en kan komen om zich lokaal in te zetten? Met de bedoeling om je in te zetten te investeren in lokaal duurzaam groen? Dan horen wij het graag!

Met behulp van onze ambassadeurs kunnen we meer particulieren, projectontwikkelaars en overheden bereiken. Maar ook kunnen we meer projecten starten om meer te kunnen investeren in lokaal groen.

ambassadeurs
bright-ecology-environment-1645226-min

Wie zijn wij?

‘Doneer een boom’ is een project van Bouwstudio Bart Oudendijk. Bart Oudendijk werkt aan projecten waarbij onder andere de natuur een belangrijk element is. Door in het bijzonder duurzaamheid effectief te omarmen krijgt immers landschapsontwikkeling voorrang op woningbouw.

Het project ‘Doneer een boom’ heeft als onafhankelijk doel, geld te werven voor de investering in lokaal duurzaam groen. Zowel daar waar financiële ondersteuning gewenst is, ofwel daar waar lokaal een groene investering door omwonenden verlang wordt.

Zo kunnen met donaties aan ‘doneer een boom’ specifieke projecten gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld een stenen winkelstraat, plein of parkeerveld voorzien van één of meerdere bomen. Vervolgens wordt daar waar mogelijk geprobeerd donaties lokaal in te zetten. Met als gevolg dat de donateur emotioneel betrokken raakt bij de plaatsing van zijn of haar boom.

Met ‘doneer een boom’ wil Bouwstudio Bart Oudendijk met particulieren, bedrijven en overheden samenwerken en hen stimuleren om lokaal in groen te investeren voor de huidige en toekomstige generaties.

Help doneer een boom

Aanbevolen Project :

Doneer een boom

Steun doneer een boom

€1.793 van €2.500 opgehaald
Betaalmethode selecteren
Persoonlijke informatie

Totaalbedrag: €12,50